Κlarinogreek Forum
Εφτά ποτάμια - Γιάννης Χαρούλης - Printable Version

+- Κlarinogreek Forum (https://forum2016.klarinogreek.com)
+-- Forum: Clarinet stuff.. - Περί κλαρίνου (https://forum2016.klarinogreek.com/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Forum: Songs requests - Παραγγελίες για τραγούδια (https://forum2016.klarinogreek.com/forumdisplay.php?fid=15)
+--- Thread: Εφτά ποτάμια - Γιάννης Χαρούλης (/showthread.php?tid=831)Εφτά ποτάμια - Γιάννης Χαρούλης - skaros - July 22nd, 2020

Ένα πολύ όμορφο, σύγχρονο κομμάτι το οποίο ζητήθηκε από μέλος της σελίδας μας να γίνει σε μάθημα! Η πρώτη εκτέλεση ανήκει στους Χαϊνηδες

- Μπορείτε να το παρακολουθήσετε εδώ!